การใช้ google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 3 เม.ย. 2563

การใช้ Google Classroom เบื้องต้น

https://youtu.be/1GtjNTa8GoQ

 

การใช้ Google Classroom [Ep.2]
(งานของชั้นเรียน Classwork)  

https://youtu.be/G1xC_qTjm

 478 ครั้ง