ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา 2/2563
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 4 มี.ค. 2563

 

          อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการจัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 และในช่วงบ่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบยืม/คืน ด้วยโปรแกรม Openserve Builder ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเร้นท์ เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก36 ครั้ง