การทดสอบสมรรถนะทางด้าน IT สำหรับนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 17 ก.พ. 2563
 1. ความรู้พื้นฐาน ICT
  - คู่มือการใช้ระบบทดสอบออนไลน์
  - ระบบทดสอบออนไลน์
  - ข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ (ผ่าน 38 ข้อ)
 2. โปรแกรมสำนักงาน (ระดับพื้นฐาน)
  - ส่งข้อสอบผ่านระบบ
 3. โปรแกรมสำนักงาน (ระดับกลาง)
  - ส่งข้อสอบผ่านระบบ


65 ครั้ง