ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 27 ม.ค. 2563

   

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

         ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเสวนาให้ความรู้ หัวข้อ "การเตรียมตัวเมื่อสำเร็จการศึกษา" ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ:สมัย จัดทำ:จุรีพร

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก95 ครั้ง