ร่วมงานบุญปีใหม่ ศูนย์นนทบุรี
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 7 ม.ค. 2563

     

ร่วมงานบุญปีใหม่ ศูนย์นนทบุรี

       เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมร่วมทำบุญสวัสดีปีใหม่ ศูนย์นนทบุรีพร้อมร่วมกิจกรรมนนทบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล เข้าร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์นนทบุรีจัดงานเป็นอย่างดี โดยมีอาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ สนามกีฬา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 

 

ภาพ : ฐิตินันท์ ข่าว : วรพันธ์124 ครั้ง