ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 6 ธ.ค. 2562

 

 

             เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมราชธานีชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

ภาพ: จตุพร ข้อมูล: นฤทธิ์182 ครั้ง