ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 1 พ.ย. 2562

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562 ขึ้น โดยมี ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาแผนงานต่างๆ และติดตามรายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์  ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : ฐิตินันท์  ข้อมูล : ฐิตินันท์  เรียบเรียง : ฐิตินันท์  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์133 ครั้ง