ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 29 ต.ค. 2562

   


ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


     เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม โดยมี ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : งาน ทส.  ข้อมูล : งาน ทส.  เรียบเรียง : งาน ทส.  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์249 ครั้ง