สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม KM Day ปีการศึกษา 2561
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 1 ส.ค. 2562

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม KM Day ปีการศึกษา 2561

        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง   คลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม KM Day ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี และมี ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อให้มีการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าตามลักษณะงาน ตามสาขาวิชาชีพ และตามสมรรถนะอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการบรรยาย "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบุคลากรที่ได้รางวัลดังกล่าวร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ : สมัย/จุรีพร  ข้อมูล : สิทธิชัย  เรียบเรียง : สิทธิชัย  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก108 ครั้ง