ทำบุญบ้านพัก ประจำปี 2562 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 24 ต.ค. 2562

   

   

ทำบุญบ้านพัก ประจำปี 2562 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

     วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน
และทำหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ งานทำบุญบ้านพัก ประจำปี 2562 ณ บริเวณด้านหน้าบ้านพัก (เขต 1)
ศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน รองอธิการบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ เป็นประธานการจัดงาน

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : กรันต์/พงษ์พันธุ์ ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก84 ครั้ง