ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 10 ต.ค. 2562

 

 

ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

            เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลสารสนเทศ ประจำเดือนกันยายน โดยมีอาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 224 ครั้ง