อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) สำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 27 ก.ค. 2562

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Management System : LMS)
สำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          เมื่อวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Management System : LMS) สำหรับอาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อใช้ในการประกอบเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา โดยมีนายนฤทธิ์ แสงเปี่ยม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพถ่าย/เรียบเรียง : จุรีพร

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก101 ครั้ง