พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 8 ต.ค. 2562

   

 

พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

       เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2562 รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม พิธีพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า และเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : ปชส.มทรส./สวส.  ข้อมูล : อ.ภิญญาพัชญ์  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก77 ครั้ง