สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 8 ต.ค. 2562

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

    ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย ผศ.วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจริยกุล 1

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ภาพ:สมัย ข้อมูล:จุรีพร

 72 ครั้ง