ร่วมงานวันพระราชทานนาม"ราชมงคล"
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 17 ก.ย. 2562

 

 

ร่วมงานวันพระราชทานนาม"ราชมงคล"

          ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ,หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชมงคล"เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา





ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก



68 ครั้ง