กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา,วาสุกรี
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 3 ก.ย. 2562

 

 

          กิจรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท วัน ไวท์ เฮ้าส์ จำกัด (Utalk) จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและเพิ่มทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุภาพร กุลสิทธิบูรณ์ และ อาจารย์ ดร.พัทริเชีย วิสเซอร์ จากศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : สมัย ข้อมูล : สิทธิชัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก76 ครั้ง