สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS)
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 19 ก.ค. 2562

   

    

        เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) สำหรับอาจารย์ผู้สอนศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี เพื่อใช้ในการประกอบเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเเอง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : มุทิตา มาทมูล
ข่าว : ผกาแก้ว บุญวาส

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก226 ครั้ง