วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 27 ต.ค. 2562

วิสัยทัศน์

แหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ภายใต้
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง

 

พันธกิจ610 ครั้ง