บริการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 16 ส.ค. 2560

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 34เดือนกรกฎาคม ประจำปีพ.ศ. 2560

บริการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) ให้กับอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ, ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ72 ครั้ง