อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 33เดือนกรกฎาคม ประจำปีพ.ศ. 2560

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDOC, URL: http://edoc2.rmutsb.ac.th/) ให้แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ โดยมีนายศรัณย์พงษ์ ศรีพูน และนายธนากร แสงเปี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริการสารสนเทศ  เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ, ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ233 ครั้ง