บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 32เดือนกรกฎาคม ประจำปีพ.ศ. 2560

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการบันทึกเทปโทรทัศน์คณะผู้บริหาร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อสนับสนุนการแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท 1-15 (dltv 1-15) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ: สมัย,จุรีพร  ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกเทปโทรทัศน์คณะผู้บริหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ159 ครั้ง