ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม ประจำปีพ.ศ. 2560

ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

          อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์วาฤทธิ์ กันแก้ว รองผู้อำนวยด้านวิทยบริการ และคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบเครือข่าย วีดีโอคอนเฟอเร้นต์

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ, ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่,  ประจำปีการศึกษา 2560, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ149 ครั้ง