ประชุมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 30 เดือนมิถุนายน ประจำปีพ.ศ. 2560

ประชุมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์  วาฤทธิ์ กันแก้ว รองผู้อำนวยด้านวิทยบริการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ   จัดประชุมเพื่อประชุมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบเครือข่าย วีดีโอคอนเฟอเร้นต์

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ, ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  ประชุมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ146 ครั้ง