ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 29 เดือนมิถุนายน ประจำปีพ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560

        อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560  เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานและสอดคล้องการบริหารหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบเครือข่าย วีดีโอคอนเฟอเร้นต์

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ, ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 150 ครั้ง