ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 28เดือนมิถุนายน ประจำปีพ.ศ. 2560

ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ โดยอาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ  หัวหน้างาน และผู้ช่วยหัวหน้างานสำนักวิท บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพื่อจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ประจำปีของสำนัก ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560  ผ่านระบบเครือข่าย วีดีโอคอนเฟอเร้นต์

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ, ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, งบประมาณ พ.ศ.2561,  แผนและงบประมาณรายจ่าย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ152 ครั้ง