กิจกรรมประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ระดับมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 26 เดือนพฤษภาคม ประจำปีพ.ศ. 2560

กิจกรรมประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ระดับมหาวิทยาลัย

      เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในกิจกรรม : ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้โครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประกวดและคัดเลือกเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมบางปะอิน อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ, ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกวดแนวปฏิบัติที่ดี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 136 ครั้ง