กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 25เดือนเมษายน ประจำปีพ.ศ. 2560

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการจัดการความรู้ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยอาจารย์อาคม  สงเคราะห์ ผู้อำนวยการเป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์วาฤทธิ์  กันแก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิทยบริการ เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : วรพันธ์  ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, โครงการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ142 ครั้ง