ประชุมติดตามผลการดำเนินประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 24เดือนเมษายน ประจำปีพ.ศ. 2560

ประชุมติดตามผลการดำเนินประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน

        เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม รองผู้อำนวยการด้านบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2559 รอบ 9 เดือน ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ /ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ157 ครั้ง