กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 23  เดือนเมษายน ประจำปีพ.ศ. 2560

กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่สำคัญและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ :สิริลักษณ์/วรพันธ์/สมัย ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 154 ครั้ง