ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 21เดือนมีนาคม ประจำปีพ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560

            เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตาม สรุปผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและสอดคล้องกับการบริการงานของสำนัก ณ ห้องบางปะอิน อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ,ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ147 ครั้ง