ประชุมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 18เดือนมีนาคม ประจำปีพ.ศ. 2560

ประชุมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน

            อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานและผู้ช่วยหัวหน้างานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน ผ่านระบบ Video Conference

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ, ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  จัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 146 ครั้ง