กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 17เดือนมีนาคม ประจำปีพ.ศ. 2560

กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด และเพื่อให้การบริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ศูนย์นนทบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

            ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตเหนือ

ศูนย์สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560

            ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2560

            ณ โรงอาหาร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560

            ณ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23)

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : สิริลักษณ์,ส้มลิ้ม ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมออกร้านหนังสือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 169 ครั้ง