ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎี ฯ

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม ประจำปีพ.ศ. 2559

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎี

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ พ.ศ. 2559 โดยมีอาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธาน   ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ:อภิสิทธิ์

ข่าว :  จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  การบริหารจัดการสมัยใหม่,  RUS, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 126 ครั้ง