หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
 
จดหมายข่าว newsletter[ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
อบรม “การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ”

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 31 ครั้ง]
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง]
การตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 37 ครั้ง]
รับรางวัล IPv6 Awards 2017

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 24 ครั้ง]
ปรึกษาระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา ฯ

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 251 ครั้ง]
ดำเนินการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 236 ครั้ง]
กิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ 2560

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
บริการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 230 ครั้ง]
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 222 ครั้ง]
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]
ประชุมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 222 ครั้ง]
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 224 ครั้ง]
ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 217 ครั้ง]
กิจกรรม KM Day ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]
เอกสารดาวน์โหลด [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
แบบฟอร์มหนังสือราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 233 ครั้ง]

more detail
โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    [จำนวนเข้าชม 229 ครั้ง]
แบบฟอร์มการจัดทำตารางเวร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [จำนวนเข้าชม 226 ครั้ง]
แบบฟอร์มรายงานมติที่ประชุม    [จำนวนเข้าชม 226 ครั้ง]
แบบสำรวจข้อมูลหน่วยงาน    [จำนวนเข้าชม 227 ครั้ง]
แบบฟอร์มคำนวนภาระงาน    [จำนวนเข้าชม 231 ครั้ง]


ประชาสัมพันธ์ [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556    [จำนวนเข้าชม 236 ครั้ง]
แบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    [จำนวนเข้าชม 233 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเลือกชมหนังสือในงานออกร้านหนังสือ    [จำนวนเข้าชม 224 ครั้ง]
คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2555    [จำนวนเข้าชม 224 ครั้ง]
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ประจำปีการศึกษา 2554    [จำนวนเข้าชม 219 ครั้ง]แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
ร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (EDUCA2014)

more detail
สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 57 สวส. โดยนายสุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการ เข้ารับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรี
more detail
ประมวลภาพพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3

more detail
ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุุ่น 3 วันที่ 27มิ.ย. 57

more detail
ประมวลภาพพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2

more detail


ข่าวภายในมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศอื่นๆ
     
แนะนำสำนักวิทยบริการ


สำหรับนักศึกษาใหม่
 
 
ผลการดำเนินงาน
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิต
เอกสารประกอบการตรวจประเมินความมั่นคงและปลอดภัยระบบสารสนเทศ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้งานบน Tablet

 
ARIT E-book [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 - 2561 (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 59)
รายละเอียด
แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สวส
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2/2558 [จำนวนการเข้าชม 227 ครั้ง]
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนกลยุทธสำนักวิทยบริการ ฯ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( SOP )
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ ฯ
รายงานสรุปความเรียบร้อย
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
แผนพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี
แผนการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (KPI)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลการดำเนินงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯปฏิทินกิจกรรม สวส.
Banner Link
สำนักข่าวอื่นๆ
สรุปสถิติตั้งแต่วันที่ 01-12-2553
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 122488 Unique views
จำนวนหน้าที่เปิด 132212 Pageviews

สรุปสถิติในวันที่ 23-01-2561
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 0 Unique views
จำนวนหน้าที่เปิด 0 Pageviews  

 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.