หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม ประจำปีพ.ศ. 2561

บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

       เมื่อระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ร่วมกับ งานการศึกษาด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ให้บริการติดตั้งและเชื่อมต่อเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : งานซ่อมบำรุง ฯ  ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.