หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
ประชุมจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลัง ระยะที่ 3

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ประจำปีพ.ศ. 2561

 

ประชุมจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลัง ระยะที่ 3

         อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้ช่วยหัวหน้างาน เพื่อแบ่งงาน แบ่งอัตรากำลัง และจัดคนลงงาน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรและการดำเนินงานของสำนัก ฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    เมื่อวันที่ 5  มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบางปะอิน ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : นัฐพล ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังระยะที่ 3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.