หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
อบรม “การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ”

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 41 เดือนธันวาคม ประจำปีพ.ศ. 2560

อบรม “การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ”

         ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียติจากผศ.นท.หญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ: สมัย, ข่าว: จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.