หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม ประจำปีพ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560

        อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ มทร.สุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ: ทรงวุฒิ, ข่าว: จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความรู้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.