หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
ทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 32เดือนพฤษภาคม ประจำปีพ.ศ. 2559

 

ทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะทั้ง 6 คณะ จัดทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีการกำหนดการสอบตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 22พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมา ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ โดยแบ่งเป็น 7 สมรรถนะดังนี้

สมรรถนะที่ 1 การจัดการ เชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สมรรถนะที่ 2 การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สมรรถนะที่ 3 การใช้งานระบบปฏิบัติการ

สมรรถนะที่ 4 การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ

สมรรถนะที่ 5 การใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ

สมรรถนะที่ 6 ทักษะในการใช้งานโปรแกรมสานักงาน

สมรรถนะที่ 7 การใช้งานเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต

 

  • ศูนย์นนทบุรี

 

  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

  • ศูนย์สุพรรณบุรี

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สมรรถนะด้านIT, นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.