หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 31 เดือนพฤษภาคม ประจำปีพ.ศ. 2559

ARIT-NET2

                  เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ โดยการนำของอาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒ (The 2nd Seminar of office of Academic and Resources and Information Technology Rajamangala University of Technology Network : ARIT-NET2) เพื่ออบรมเพิ่มเติมความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งโปรแกรมห้องสมุด Cataloging Dspace การฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งระบบ Dspace  และฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้ง โปรแกรม DNS Sec ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ขอบคุณข้อมูล,ภาพ : http://www.rmutsv.ac.th

 

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ARIT-NET2,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 



Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.