หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
รศ.อำนวยพศ ทองคำ รับรางวัลบทความดีเด่น

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 10เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีพ.ศ. 2559

 

รางวัลบทความดีเด่น

 

รศ.อำนวยพศ ทองคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร "ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21" เรื่องการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแหวกร่องต้นข้าว เพื่อกลุ่มเกษตรกร ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 "ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ: บุรินท์

ข่าว :  จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  รางวัลบทความดีเด่น,  KM9RMUT + 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.