หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ KM9RMUT + 2

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีพ.ศ. 2559

KM9RMUT + 2

อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทน มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิด และรับมอบโล่เกียรติคุณ ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 "ชุมชนนักปฎิบัติสู่การรจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ: จุรีพร,บุรินท์

ข่าว :  จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  KM9RMUT + 2,   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.