หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
ผอ.สวส. เป็นผู้แทน มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบประกาศเกียรติคุณ IPv6 Ready Award

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 6 เดือนมกราคม ประจำปีพ.ศ. 2559

 

IPv6 Ready Award

         อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทน มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบประกาศเกียรติคุณ IPv6 Ready Award ในฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ DNS Mail และ Web จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (Workshop on UniNet Network and Computer Application : 32 nd WUNCA)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 22 มกราคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/wunca.th/

ข่าว :  จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  การบริหารจัดการสมัยใหม่,  RUS, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.