หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎี ฯ

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม ประจำปีพ.ศ. 2559

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎี

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ พ.ศ. 2559 โดยมีอาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธาน   ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ:อภิสิทธิ์

ข่าว :  จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  การบริหารจัดการสมัยใหม่,  RUS, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.