หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 61เดือนตุลาคม ประจำปีพ.ศ. 2558

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

          อาจารย์อาคม  สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีอาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ:บุรินท์, อภิสิทธิ์ ข่าว :  จุรีพร อ่อนจันทร์Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.