หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 5เดือนกันยายน ประจำปีพ.ศ. 2558

     

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล

            ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล ภาพใต้ภาระกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง ๙ มทร. เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘     ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๙ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๒๔ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอซีทีในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การบริหารและการพัฒนาองค์กร และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital University. โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพในการประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ ๑

 

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ขอบพระคุณ

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.