หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
Go – Live โครงการ Google for Education

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 53 เดือนสิงหาคม ประจำปีพ.ศ. 2558

     

Go – Live โครงการ Google for Education

              เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวัน Go - Live ภายใต้โครงการ Google for Education สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณณัฐพงศ์ เริ่มเจริญ จากบริษัทโกโพเมโล จำกัด  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21" ทั้งนี้มีนักศึกษา บุคลากร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ณ ห้องสุวรรณภูมิ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม

 

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

Tags : Go – Live, Google for Education, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  บริษัทโกโพเมโล จำกัด,  RUS, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.