หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
โครงการอบรมและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 49 เดือนสิงหาคม ประจำ ปีพ.ศ. 2558

 

โครงการอบรมและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล  

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดอบรมและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากลให้แก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร สามารถนำความรู้มาประยุกต์สนับสนุน การปฏิบัติงาน  และได้รับเกียรติจาก บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง E – Learning ชั้น 3 อาคารวิทย บริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีหลักสูตรดังนี้

  • วันที่ 27 – 29  กรกฎาคม 2558 หลักสูตร IC3 Certificate
  • วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2558  หลักสูตร MOS Certificate
  • วันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2558 หลักสูตร MOS Expert Certificate 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : อำนาจ  ข่าว: กันภร  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.