หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ “Google for Education”

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 42 เดือนกรกฎาคม ประจำปีพ.ศ. 2558

MOU โครงการ“Google for Education”

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ “Google for Education”ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับบริษัท โกโพเมโล จำกัด โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี
อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณนิรมล ศักดิ์ทวีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ 
พร้อมด้วย คุณณัฐพงศ์ เริ่มเจริญ ผู้จัดการโครงการ  เป็นผู้ร่วมลงนาม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ หัวหน้าโครงการ google เพื่อการศึกษา บริษัท google (ประเทศไทย) ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณปทุมพร วงศ์รัตนเกษม จากบริษัทโกโพเมโล จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ดูภาพทั้งหมด

 

 

ภาพ : อภิสิทธิ์/บุรินท์/จุรีพร จัดทำ : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

 

 

 

 

Tags : Google for Education, บริษัทโกโพเมโลจำกัด, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  google, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.