หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)
จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 41 เดือนกรกฎาคม ประจำปีพ.ศ. 2558
    
            
 
                     
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)
 
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) แก่บุคลากรของมหาลัยทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ดังนี้
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ณ ชั้น 3 ห้อง E-Learning อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ศูนย์นนทบุรี ณ ชั้น 5 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ศูนย์สุพรรณบุรี ณ ชั้น 4 ห้อง งานการศึกษาด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ ชั้น 2 ห้อง ศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนบริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้
- แนะนำโปรแกรม Speexx, การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์, สรุปฟังก์ชั่นสำคัญของโปรแกรม 
- Workshop การเข้าสู่โปรแกรม และสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบการฝึกของ Speexx
- แนะนำการปรับเทียบไมโครโฟน และเทคนิคการฝึกออกเสียง
- แนะนำการทำแบบทดสอบวัดระดับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : อภิสิทธิ์/ทรงวุฒิ/จุรีพร  จัดทำ : จุรีพร
 


Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.